شهر ایرانی

شهر، برنامه ریزی شهری، مسکن، شهروندی

سر پیتر هال[1] استاد برنامه­ریزی و بازسازی در بارتلت[2](دانشکده محیط مصنوع) دانشگاه لندن و رئیس انجمن برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای است. وی در زمینه­های اقتصادی، جمعیتی، فرهنگی و مدیریتی که شهرهای سراسر دنیا با آن درگیر هستند، از اعتبار زیادی برخوردار است. سر پیتر، در طول سالیان مشاور کلیدی برنامه­ریزی و بازسازی دولتهای موفق بسیاری بوده است. وی مشاور ویژه برنامه­ریزی استراتژیک دولت بریتانیا(بین سالهای 1991-1994) و عضو دفتر معاون نخست وزیر در کار گروه شهری (بین سالهای 1998-1999) بوده است. 

پیتر هال در 19 مارس 1932 در لندن متولد شد. وی در سال 1968در سن 36 سالگی به مقام استادی در رشته جغرافیا و ریاست دانشکده در دانشگاه ریدینگ دست یافت. وی تا سال 1980 رئیس دانشکده بود اما در همین دوره، از سال 1971 برای 9 سال رئیس مدرسه برنامه­ریزی و همچنین برای 3 سال هم رئیس دانشکده برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای بود. پیتر هال همزمان از دهه 1980 استاد دانشکده برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای دانشگاه کالیفرنیا در برکلی بوده است.    

زبانهای دنیا ترجمه شده­اند. اولین کتاب وی "شهرهای جهان" است که در سال 1966 انتشار یافت. از میان کتبی که به مشکلات موجود برنامه­ریزی شهری بریتانیا، اروپا و آمریکا می­پردازد، شناخته ترین اثر"محدود سازی شهرهای انگلستان"(1973) است. این کتاب تحلیلی است از سیستم برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای انگلستان که بر پایه حجم عظیمی از مطالعات آماری صورت گرفته. این کتاب بر مراحل رشد شهری انگلستان و ویلز از زمان جنگ جهانی دوم تمرکز دازد و تلاش جنبش برنامه­ریزی را در مهار و راهنمایی آن توصیف میکند. کتاب "شهرهای جامعه­پذیر"(1998) یافته دیگری از سر پیتر برای نشان دادن دوران تلاشهای مدرن برای شکل دادن و کنترل توسعه شهر است. در همین سال پرفسور هال کتاب پرمکاشفه خود "شهرها در تمدن: فرهنگ، تکنولوژی و نظم شهری" را منتشر ساخت که به بررسی خلاقیت فرهنگی استثنایی که شاخصه شهرهای بزرگ دنیا در دوران طلایی­شان است، از آتن باستان تا لندن در اواخر قرن بیستم، می­پردازد. سر پیتر در سال 2003 مدال طلای موسسه سلطنتی برنامه­ریزی شهری بریتانیا را بهمراه مدال انجمن سلطنتی جغرافیدانان را کسب کرد. افزون بر این در سال 2001 وی جایزه جغرافیای بین­المللی وترین لود[1] را ربوده بود. در سال 2005، وی جایزه بین­المللی بالزان[2] را بخاطر بررسی تاریخی شهرها از آغاز قرن 16 کسب کرد.

آثار مهم پیتر هال:

·        شهرهای جهان، (1966)

·        لندن سال 2000، (1969)

·        محدودسازی شهرهای انگلستان، (1973)

·        برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای، (1975)

·        اروپای سال 2000، (1977)

·        مصایب بزرگ سرراه برنامه­ریزی(1980)

·        مراکز رشد در سیستم شهری اروپا(1980)

·        شهر مرکزی در بافت، (1981)

·        چشم­اندازهای سیلیکون، (1985)

·        آیا راه­آهن قادرست شهر را نجات دهد؟تاثیر حمل­و­نقل سریع ریلی بر شهرهای­آلمان و بریتانیا، (1985)

·        آمریکای های تک: چه­چیز، چگونه، کجا وچرایی ظهور صنایع شرقی (1986)

·        موج حمل­ونقل: تکنولوژی اطلاعاتی جدید و جغرافیای نوآوری1846-2003، (1988)

·        شهرهای آینده: تاریخ اندیشه­های برنامه­ریزی و طراحی در قرن بیستم(1988)

·        شهرهای جامعه­پذیر، (1998)

شهرها در تمدن: فرهنگ، تکنولوژی و نظم شهری، (1998)

منبع:http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Hall[1] Vautrin Lud

[2] Balzan[1] Peter Hall

[2] Bartlett

+ نوشته شده در  شنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۸۷ساعت 8:53  توسط جلال کام  |